آموزش کاربردی Civil 3D جدیدترین نرم افزار جامع راه و نقشه برداری با قابلیت های فراتر از LAND

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
12026115چهارشنبه 21-16361397/04/27دارد18900000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاع بیشتر از دوره آموزش کاربردی Civil 3D جدیدترین نرم افزار جامع راه و نقشه برداری با قابلیت های فراتر از LAND اینجا کلیک کنید


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :