آموزش نقشه‌برداری زمینی همراه با کار عملی (از مقدماتی تا پیشرفته)

 
 
معرفی دوره آموزشی:
 

 


 تهيه نقشه دقيق و استفاده از آن در طرح و اجراي هرپروژه‌ يكي از عوامل مهم موفقيت آن پروژه به‌شمار مي‌آيد و براي تحقق اين امر است كه متخصصان نقشه‌برداري همواره كوشش مي‌نمايند تا با دستيابي به روش‌ها و وسايل جديد، رشته نقشه‌برداري را همپاي ساير علوم به پيش ببرند. لذا مؤسسه تحقيق و توسعه خانه عمران براي همگام شدن با اين حركت، اقدام به برگزاري دوره نقشه‌برداري زميني نموده است، تا مهندسان و علاقه‌مندان به اين رشته در مسير توسعه اين تخصص و حرفه قرار گيرند.

 

بخشی از محتويات و رئوس مطالب دوره :
- مفاهيم كلي ( ژئومتيك از سطح زمين تا برگه نقشه )
- ترازيابي ( تعيين اختلاف ارتفاع و انواع روش‌ها)
- اندازه‌گيري طول و زاويه ( انواع روش‌ها)
- مساحي و تعيين امتداد ( محاسبه مختصات و تعيين امتداد )
- عمليات نقشه‌برداري ( آشنايي عملي با موارد فوق)
- پيمايش بازو بسته ( تهيه اسكلت كار برداشت عوارض)
- تاكئومتري ( برداشت جزئيات )
- ترسيم نقشه ( معرفي انواع روش‌ها )
- عمليات نقشه‌برداري ( آشنايي عملي با موارد فوق )

 مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :