دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11810194جمعه 13:30-8:30681396/02/15دارد26800000-ثبت نام
11810195شنبه و یکشنبه 22-19681396/04/11دارد26800000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاع بیشتر از دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :