نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و سازها(کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان و ...)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11817126چهارشنبه22-19،پنجشنبه و جمعه 11-8301396/06/01دارد11800000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و سازها(کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان و ...) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :