اصول سرپرستی ، مهارتهای عمومی و شایستگیهای مورد نیاز مدیران پروژه

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11635107پنجشنبه 17:30-8:3016تابستان 97دارد9600000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول سرپرستی و مهارتهای عمومی مدیریت ویژه مهندسان و مدیران ساختمانی (سه روزه) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :