اسکیس حرفه ای معماری، پرسپکتیو و راندو ( با متد جدید)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)توضيحات 
11414199پنجشنبه و جمعه 14-114094/01/27دارد9800000-رزرو یا ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :