آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری- نظارت و اجرا

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
31113140پنجشنبه20:30-14:30و جمعه 14- 81101397/04/07دارد28800000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت (تستی عمومی،تخصصی و ترسیمی) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :