آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات برقی

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
31117120سه شنبه و چهارشنبه 21-1640اعلام می گردددارد7200000-ثبت نام
طراحیسه شنبه و چهارشنبه 21-1620اعلام می گردددارد3500000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاع بیشتر از دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 تأسیسات برقی اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :