نشست رایگان آشنایی با دوره جامع معماری داخلی (سبک آموزش،سرفصل ها،ویژگی ها و ...)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
19015119یکشنبه 19-1721396/09/12دارد0-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نشست رایگان آشنایی با دوره جامع معماری داخلی (سبک آموزش،سرفصل ها،ویژگی ها و ...) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :