نشست رایگان آشنایی با قابلیتهای نرم افزار ABAQUS

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
19025106دوشنبه 19-172-دارد0 ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:


نرم افزار ABAQUS جامع ترين و قدرتمند ترین نرم افزاري است كه بر پايه روش اجزاء محدود به تحليل مي پردازد كه به علت مزایای فوق العاده آن در مقایسه با سایر نرم افزارهای اجزاء محدود، در سال هاي اخير با استقبال بیشتری توسط محققين و پژوهشگران رشته هاي مختلف مهندسي مواجه شده است. خانه عمران به عنوان پیشتاز در زمینه برگزاری این دوره با رویکرد عمرانی در کشور از چند سال قبل صرفاً جنبه عمراني بالاخص با رويكرد سازه و زلزله اقدام به برگزاری این دوره نموده است. جهت آشنایی بیشتر با این نرم افزار سمینارهای دوره ای رایگان در محل خانه عمران برگزار می گردد که سرفصل این سمینار به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
• آشنایی مقدماتی با روش اجزاء محدود
• علل نیاز به یادگیری نرم افزار ABAQUS
• مقایسه نرم افزار ABAQUS با سایر نرم افزارهای مشابه و بیان برجستگی های نرم افزار ABAQUS
• آشنایی مقدماتی با ویژگی های نرم افزار ABAQUS
• معرفی مدل ها و سرفصل دوره آموزشی به صورت اجمالی
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :