اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ( با گرایش پروژه های ساختمانی )

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11610127سه شنبه و چهارشنبه 21-1660بهار 97دارد21800000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ( با گرایش پروژه های ساختمانی ) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :