تفاوت قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (ویژه پیمانکاران و شرکتهای خدمات مهندسی)

 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره تفاوت قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (ویژه پیمانکاران و شرکتهای خدمات مهندسی) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :