اصول برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی با آموزش نرم افزار (ویژه مدیران پروژه ها، سرپرستان کارگاه و ...)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11657114شنبه و دوشنبه 21-1660اعلام می گردددارد26800000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول برنامه ریزی وکنترل پروژه کارگاهی با آموزش نرم افزار (ویژه مدیران پروژه ها، سرپرستان کارگاه و ...) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :