تهیه نقشه های ازبیلت و توپوگرافی به همراه عملیات

 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره تهیه نقشه های ازبیلت و توپوگرافی به همراه عملیات اینجا کلیک کنید


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :