آشنایی با پودمان نقشه بردار حرفه ای و نرم افزارهای راه و نقشه برداری (Civil3D،LAND)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
19050101چهارشنبه ساعت 172-دارد0-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاع بیشتر از دوره آشنایی با پودمان نقشه بردار حرفه ای و نرم افزارهای راه و نقشه برداری (Civil3D،LAND) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :