متره تاسیسات برقی و مکانیکی

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11849102دوشنبه 21-1830تابستان 97دارد17800000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد متره تأسیسات برقی و مکانیکی اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :