آموزش کاربردی نرم افزار های V-rayو 3D Max (پیش نیاز : AutoCAD)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11449123پنجشنبه 19-14681397/02/06دارد19200000-ثبت نام
11449124دوشنبه و چهارشنبه 12:30-8:30681397/03/28دارد19200000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره آموزش کاربردی نرم افزار های V-rayو 3D Max (پیش نیاز : Autocad) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :